MUST REEDE - kogu kaup -20% - kasuta kupongi MUSTWAWE
Ostu- ja tarnetingimused
Viimanti uuendatud 08.01.2024

1. Üldine

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Trimot Trade OÜ, registrikood 14177630 (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärgi WAWE toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel www.wawe.ee müügikeskkonnas (e-poes).

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. Hind

2.1. Toodete hinnad on Eurodes (€), need on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 22%.

2.2. Toodete hinnad sisaldavad transporti. Erandjuhul võib sõltuvalt tootest või Kliendi poolt valitud tarneviisist lisanduda ka kohaletoimetamise tasu - sellest teavitatakse klienti toote infolehel ning eraldi märkega ostukorvis. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

2.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Lisage ostukorvi“ .

3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote tellimuse esitamiseni.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida kättesaamise viis ning vajutada nuppu „Esita tellimus“.

3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Esita tellimus“ nupu vajutamist.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.

3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. Tasumine

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna või saab kasutada Esto AS poolt pakutavaid järelmaksuviise.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, Krediidipank, LHV Pank) ning Esto järemaksuna.

4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poe turvalist keskkonda – pangalingi ja krediitkaardiga tasumisel Esto AS (http://esto.eu/) turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.4. Peale tellimuse esitamist postitab Ettevõtja kauba Kliendi poolt valitud pakiautomaati.

5. Toodete toimetamine kliendile

5.1. e-pood tarnib tooted Eesti siseselt.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile Itella SmartPOST OÜ poolt pakutavate teenustena. Itella SmartPOST saadetiste jälgimiskeskkonnas aadressil https://itella.ee/eraklient/saadetise-jalgimine/.

5.3. Ettevõtja tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud.

5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Paljud tooted on olemas Eesti laos, mis tähendab, et tarneaeg on 2-3 tööpäeva (sh ka postiteenuse tarneaega juba arvestades). See kehtib nende Toodete puhul, kus Toote juurde on märgitud: "Tarne 2-3 päeva" ). Kui Teil on tooteid vaja mingiks kindlaks kuupäevaks, siis seda palume tellimusel kindlasti märkida, siis teame tarnet planeerida.

6. Taganamisõigus, toote tagastamine ja vahetamine

6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).

6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.

6.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

6.5. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.

6.6. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.

6.7. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

6.8 Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

6.9 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kõik tagastatavad tooted on kliendi vastutusel senikaua, kui need on jõudnud meie lattu. Veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada on välistatud.

7. Pretensiooni esitamine

7.1. Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ettevõtja kohustus.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile wawe@wawe.ee

7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.

Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:

•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või

•toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või

•Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või

•Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.

7.6. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;

7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

7.6.3. Toote on väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile wawe@wawe.ee

7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. Isikuandmete töötlemine

Trimot Trade OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Trimot Trade OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Esto AS-le.

Copyright © 2024 WAWE
lockusercartmagnifiercrossmenuchevron-down